Pensioenen en meer

Pensioen
Carpe diem als levensmotto hebben: vertel zo iemand maar eens dat het toch handig is om iets ACHTER DE HAND te hebben. Voor het geval dat. Of voor later.

Vandaar dat de gedachte aan een LEVENSVERZEKERING een verstandige is. Ook als bijzondere spaarvorm, waarmee je een goed PENSIOEN opbouwt. Apart of als onderdeel van een hypotheek.

Ook hier laten wij ons vooral leiden door zaken als gezinsomstandigheden, toekomstplannen, inkomen, fiscale positie, levensstijl. Want geld wegzetten voor een uitstekend pensioen is een ding, het huidige leven moet er natuurlijk niet onder lijden. Er moet een gezonde balans zijn tussen wat je nu wilt en wat je later voor ogen hebt.

De discussie over de pensioenleeftijd volgen wij uiteraard op de voet en nemen wij mee in onze gesprekken over pensioensopbouw. Tegelijkertijd kijken wij erg kieskeurig naar polissen en hun reële rendement in de toekomst. Omdat je daar nu eenmaal graag zo zeker mogelijk van wilt zijn. Peter Openneer kan u er alles over vertellen.

Levensverzekering
Wie een goed inkomen heeft, gaat daar naar leven. Dat levert een bepaalde lifestyle op.

Wat zijn de gevolgen als de kostwinner wegvalt? Er hoeft weinig te veranderen als daar de juiste maatregelen voor zijn getroffen.
De juiste levensverzekering kan continuatie van de levensstijl zeker stellen. Als onderdeel van de hypotheek zou daarmee de woning vrij kunnen vallen en tegelijkertijd zal een inkomen gegarandeerd zijn. Anderzijds kan een levensverzekering en/of een lijfrentepolis onderdeel uitmaken van een pensioenplan, waarmee u vermogen opbouwt terwijl u zich verzekert weet tegen eventueel inkomensverlies.

Alles hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, voorkeuren en plannen voor de toekomst. Het PENSIOENADVIESHUIS bespreekt en anaylseert uw toekomstplannen graag.

Statamic Debug Panel

You’re seeing this panel because _display_debug_panel is true in your site settings.

Page rendered in: 0.073245s

values: 
 template: default
 layout: default
 statamic_version: 1.11.4
 php_version: 5.6.36
 theme: assets
 environment: live
 memory_used: 7.50 MB

counts: 
 files: 
  opened: 24
  written: 1

 parses: 
  yaml: 8
  markdown: 3
  smartypants: 5
  statamic_tmpl: 9

 plugins: 
  theme: 2
  nav: 1

 partials: 
  header: 1
  footer: 1
activity: 
 debug (1ms): 
  0.0008s: timing
  0.0004s: counting
  0.0002s: timelining

 parsing (17ms): 
  0.0102s: yaml
  0.0031s: markdown
  0.0021s: smartypants
  0.0016s: statamic_tmpl

 config (2ms): 
  0.0017s: finding

 caching (2ms): 
  0.0014s: content
  0.0003s: settings
  0.0003s: member

 hooks (14ms): 
  0.0132s: running
  0.0011s: finding

 math (0ms): 
  0.0001s: hashing

 content (13ms): 
  0.0073s: getting
  0.0051s: preparing
  0.0004s: supplementing

 plugins (17ms): 
  0.0136s: theme:partial
  0.0033s: nav:index
  0.0001s: seotitle:seo-description

 partials (12ms): 
  0.0112s: header
  0.0006s: footer
timeline: 
 0.0000s: --------- start
 0.0102s:  ~10ms autoloaders ready
 0.0264s:  ~16ms bootstrapped
 0.0288s:   ~2ms app created
 0.0290s:   ~0ms app configured
 0.0292s:   ~0ms localization ready
 0.0306s:   ~1ms app defaults set
 0.0333s:   ~3ms caches updated
 0.0354s:   ~2ms routes started
 0.0498s:  ~14ms hooks initialized
 0.0498s:   ~0ms segments determined
 0.0499s:   ~0ms routes determined
 0.0560s:   ~6ms content found
 0.0578s:   ~2ms status determined
 0.0579s:   ~0ms template picked
 0.0579s:   ~0ms layout picked
 0.0586s:   ~1ms template rendered
 0.0727s:  ~14ms layout rendered
 0.0730s:   ~0ms page ready
 0.0732s: --------- end